Các báo cáo

Đăng lúc: Thứ năm - 22/08/2013 06:48 - Người đăng bài viết: admin
Báo cáo kỹ thuật cung cấp thông tin chi tiết về cơ sở của dự án, các kết quả nghiên cứu chính: Xu thế khí hậu hiện tại, các mô hình khí hậu và dự tính khí hậu tương lai cho Việt Nam và cho 7 vùng khí hậu, công cụ web "Khí hậu tương lai".

Báo cáo kỹ thuật


Báo cáo cung cấp thông tin mở rộng và đầy đủ hơn nhiều so với Báo cáo tóm tắt, với những kết quả và thảo luận chi tiết về các phương pháp tiếp cận, kết quả đạt được và phần phân tích. Báo cáo phục vụ bạn đọc là các nhà khoa học, nhà quản lý, nhà hoạch định chính sách, các tổ chức phi chính phủ, các nhà tài trợ và các độc giả khác. Bạn đọc nên tham khảo ý kiến các chuyên gia khoa học tại Viện Khí tượng Thủy văn và Môi trường.

Các báo cáo khu vực

Báo cáo khu vực tóm tắt kết quả nghiên cứu về khí hậu hiện tại, dự tính khí hậu và nước biển dâng cho 7 vùng khí hậu của Việt nam, gồm các vùng:

Báo cáo kỹ thuật


Dự án “Dự tính khí hậu tương lai với độ phân giải cao cho Việt Nam” được Cơ quan Phát triển Quốc tế Úc (AusAID) tài trợ để hỗ trợ Việt Nam trong việc cập nhật kịch bản biến đổi khí hậu1, nước biển dâng năm 2015 theo lộ trình của Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu nhằm cung cấp các kịch bản chi tiết hơn ở quy mô khu vực, phù hợp với các công bố mới của Ban Liên Chính phủ về biến đổi khí hậu (IPCC).

Tài liệu hướng dẫn sử dụng Công cụ khí hậu tương lai (Climate Future Tool)