Ấn phẩm khoa học và hội nghị

Đăng lúc: Thứ tư - 04/09/2013 13:48 - Người đăng bài viết: admin
  Dự án này nhằm mục đích tiếp tục nghiên cứu khoa học khí hậu ở Việt Nam và cải thiện sự hiểu biết về tác động của biến đổi khí hậu trên toàn quốc. Trong dự án này, các nhà khoa học Úc đã hợp tác chặt chẽ với các nhà khoa học Việt Nam nghiên cứu nhiều khía cạnh của biến đổi khí hậu tại Việt Nam. Dưới đây là danh sách các ấn phẩm khoa học và thuyết trình hội nghị trong quá trình nghiên cứu

  Phần này của trang web vẫn còn đang phát triển và sẽ được cập nhật sớm. Tất cả các thành viên của trang web này sẽ được thông báo khi thông tin đã được cập nhật trên trang này.