HỘI THẢO KHỞI ĐỘNG

Một Hội thảo đã được tổ chức vào ngày 24 đến 27 tháng 07 năm 2012 tại trung tâm nghiên cứu và đào tạo Việt- Hàn tại Hà Nội. Đây là cuộc gặp đầu tiên giữa các nhà khoa học đến từ CSIRO và các nhà nghiên cứu đến từ Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Môi trường (IMHEN), và đến từ trường Đại học Khoa học Tự nhiên (HUS) để phối hợp hiệu quả trong dự án "Dự tính khí hậu tương lai độ phân giải cao cho Việt Nam" (HCPV), bao gồm:

Trao đổi thông tin về xu hướng khí hậu quan trắc được ở Việt Nam

Thảo luận về các nghiên cứu hiện tại về vấn đề Biến đổi khí hậu dựa trên mô hình khí hậu toàn cầu và khu vực đối với Việt Nam

Lên kế hoạch cho dự án Biến đổi khí hậu dựa trên mô hình khí hậu khu vực

Xác định các lĩnh vực đặc biệt để hợp tác trong tương lai sử dụng các mô phỏng chi tiết hóa từ Conformal Cubic Atmospheric Model của CSIRO (CCAM)

Cung cấp khả năng xây dựng và huấn luyện cho các nhà nghiên cứu về mô phỏng mô hình CCAM, phân tích và giải đoán các kết quả

Cam kết với các bên liên quan về sự cần thiết hiểu biết tốt hơn về dự tính khí hậuĐể biết thêm thông tin xin theo dõi: Workshop 1