Xem xét các liên kết dưới đây để tìm hiểu thêm về thông tin truyền thông mới nhất của Úc:
Úc làm việc với Việt Nam về mô hình khí hậu (ABC Radio)

http://www.radioaustralia.net.au/international/radio/program/connect-asia/australia-works-with-vietnam-on-climate-modelling/1059748
 
Vietnam:
Úc hỗ trợ dự tính khí hậu (Vietnam News)
Click here

Truyền thông:
 
 
Đăng lúc: 27-09-2013 02:39:38 AM | Đã xem: 771 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Đào tạo và hội thảo
Đăng lúc: 27-09-2013 02:37:51 AM | Đã xem: 821 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Đào tạo và hội thảo
Đăng lúc: 25-09-2013 10:54:43 PM | Đã xem: 729 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Đào tạo và hội thảo
Đăng lúc: 21-08-2013 07:31:46 PM | Đã xem: 1042 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Đào tạo và hội thảo