Công cụ dự tính khí hậu trong tương lai sẽ được quyết định bởi tổ hợp của rất nhiều nhân tố, bao gồm cả kịch bản nồng độ KNK, các hiện tượng bộc phát (ví dụ hoạt động của núi lửa), những thay đổi về công nghệ, sử dụng năng lượng cũng như những dao động tự nhiên khác. Những nhân tố này sẽ ảnh hưởng như thế nào thì hiện vẫn còn chưa rõ, do đó cần phải xem xét một loạt những biến đổi có thể xảy ra của khí hậu tương lai để đảm bảo mọi rủi ro và tác động tiềm tàng được tính đến trong các kế hoạch phát triển. Nghiên cứu này sử dụng hai kịch bản nồng độ KNK đặc trưng và kết quả dự tính của một số mô hình khí hậu toàn cầu, mô hình khí hậu khu vực với độ phân giải cao để đảm bảo rằng các khả năng biến đổi của khí hậu tương lai được đánh giá, xem xét đầy đủ nhất.
 
Để giúp người dùng hiểu rõ hơn về các khả năng biến đổi của khí hậu, một bộ công cụ phần mềm đã được phát triển để trợ giúp người sử dụng khai thác số liệu và thông tin dự tính khí hậu trong tương lai. Công cụ này cho phép người sử dụng lựa chọn một số khả năng biến đổi của khí hậu tương lai phù hợp nhất với vấn đề mà họ quan tâm. Công cụ này cũng làm đơn giản hóa quá trình lựa chọn thông tin nhưng vẫn đảm bảo các thông tin được lựa chọn đáp ứng được về mặt khoa học và có liên quan chặt chẽ với bài toán của người sử dụng. Chúng tôi khuyến khích người sử dụng lựa chọn, xem xét nhiều phương án khác nhau trong các phương án có thể xảy ra, bao gồm cả những trường hợp trong đó thông tin về biến đổi khí hậu được cho là có độ tin cậy cao, tính đặc trưng nhất, tốt nhất, tệ nhất.