IMHEN – Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Môi trường

PGS. TS. Nguyễn Văn Thắng – Trưởng Nhóm Việt Nam
PGS. TS. Nguyễn Văn Thắng là Phó Viện trưởng Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Môi trường (IMHEN). Là một chuyên gia trong lĩnh vực khí hậu, PGS. TS. Nguyễn Văn Thắng đã chủ trì rất nhiều các nghiên cứu tại IMHEN, từ xây dựng kịch bản biến đổi khí hậu đến thích ứng biến đổi khí hậu trong nhiều lĩnh vực như tài nguyên nước, nông nghiệp, lâm nghiệp, quản lý tổn thương vùng ven biển và đa dạng sinh học. PGS. TS. Thắng đã tham gia nhiều hoạt động liên quan đến khí tượng – khí hậu của Tổ chức Khí tượng thế giới. Gần đây, PGS. TS. Thắng tham gia vào việc xây dựng báo cáo quốc gia về cực trị khí hậu ở Việt Nam. PGS. TS. Nguyễn Văn Thắng đã có những đóng góp hiệu quả cả về chuyên môn khoa học khí hậu và kinh nghiệm quản lý cho nhóm nghiên cứu Việt Nam trong dự án này.
TS. Nguyễn Thị Hiền Thuận – Phân tích các dự tính khí hậu và đánh giá các phương án ứng phó với BĐKH
TS. Nguyễn Thị Hiền Thuận là Trưởng Phòng Khoa học, Đào tạo và Hợp tác quốc tế - Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Môi trường. Bà là chủ nhiệm đề tài cấp nhà nước về xây dựng Chương trình khoa học công nghệ quốc gia về BĐKH. Bà Thuận có nhiều kinh nghiệm nghiên cứu về gió mùa mùa hè, mưa và dao động khí hậu ở Việt Nam. Những năm sau này, bà Thuận tham gia vào nhiều dự án BĐKH, thích ứng với BĐKH. Với kinh nghiệm quản lý các dự án lớn, quan hệ hợp tác quốc tế về BĐKH, bà Thuận đóng góp vào việc quản lý các kết quả nghiên cứu của IMHEN. Bà Thuận cũng hỗ trợ phân tích gió mùa và tìm hiểu công cụ đánh giá phù hợp, đảm bảo các kết quả nghiên cứu về dự tính khí hậu sẽ hỗ trợ quá trình ra quyết định để thích ứng với BĐKH
TS. Huỳnh Thị Lan Hương – Đánh giá các biện pháp ứng phó biến đổi khí hậu
Là Giám đốc của Trung tâm Nghiên cứu biến đổi khí hậu, thuộc Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Môi trường, TS. Hương là chuyên gia về biến đổi khí hậu, với các nghiên cứu tập trung vào đánh giá tác động của biến đổi khí hậu, thích ứng và giảm nhẹ. Phần lớn công việc gần đây của bà Hương liên quan đến lồng ghép biến đổi khí hậu vào các kế hoạch và chính sách của Việt Nam. Bà Hương là trưởng dự án kiểm kê khí nhà kính cho Việt Nam do Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) tài trợ. Bà Hương cũng là nghiên cứu chính trong dự án quốc gia về đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến căng thẳng tài nguyên nước tại Việt Nam. Bà Hương đã tham gia vào Hợp phần 5 của dự án này nhằm tìm ra phương pháp đánh giá tổng hợp cho Việt Nam.
TS. Nguyễn Văn Hiệp - Phân tích số liệu quá khứ và dự tính khí hậu, phụ trách liên lạc của dự án
TS. Nguyễn Văn Hiệp là một nghiên cứu viên tại Trung tâm Khí tượng và Khí hậu, thuộc Viện Khí tượng Thủy văn và Môi trường (IMHEN). Các lĩnh vực nghiên cứu của ông bao gồm: Khí hậu khu vực, gió mạnh, mưa lớn, bão (quỹ đạo và cường độ), tương tác bão-gió mùa-địa hình, thời tiết và khí hậu khu vực địa hình phức tạp. Trong dự án này, TS. Nguyễn Văn Hiệp phụ trách các nhiệm vụ liên quan tới liên lạc, đánh giá mô hình, tổng quan và nghiên cứu tác động của biến dổi khí hậu tới số lượng và cường độ bão trong quá khứ cũng như tương lai trên Biển Đông Việt Nam.    
TS. Mai Văn Khiêm – Phân tích xu thế quá khứ và dự tính khí hậu tương lai
TS. Mai Văn Khiêm nhận bằng tiến sĩ chuyên ngành môi trường tại Trường Đại học Tokyo, Nhật Bản năm 2010. TS. Khiêm hiện nay là Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu khí tượng – khí hậu học, thuộc Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Môi trường. Lĩnh vực nghiên cứu chính hiện nay của TS. Khiêm là dao động và biến đổi khí hậu, thiên tai tự nhiên, phân tích và mô hình hóa khí hậu, phân tích cực trị khí hậu. Trong dự án này, TS. Mai Văn Khiêm đảm nhiệm các công việc liên quan đến đánh giá mô hình, phân tích xu thế hiện tại của khí hậu và dự tính khí hậu tương lai. 
Mr Thang Vu – Observation and analysis of climate projections
As a research assistant at Vietnam’s Institute of Meteorology, Hydrology and Environment, Mr Vu specialises in running regional climate models and analysing the impacts of climate change on key climate features such as monsoons and cold fronts. Currently embarking on his PhD in Meteorology and Climatology, Mr Vu trained with the CSIRO team in 2012.Under Dr Nguyen’s supervision the training looked to further his skills in the use and analysis of results from CSIRO’s Conformal Cubic Atmospheric Model (CCAM). For this project Mr Vu has assisted in the review of drivers behind extreme rainfall events with Dr. Nguyen (CSIRO).
Mr Kien Truong – Dynamical downscaling and analysis of climate projections
Mr Truong is also a research assistant at Vietnam’s Institute of Meteorology, Hydrology and Environment, with knowledge in the area of Meteorology and Climatology. Mr Truong is experienced in running various regional climate models (such as RegCM, PRECIS, MM5 and WRF). He joined the CSIRO team for two months last year to further his knowledge in regional climate models by training in the running and application of CSIRO’s Conformal Cubic Atmospheric Model (CCAM). As part of this project Mr Truong has assisted with the running and analysis of regional climate models.