HUS – Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội

GS. Phan Văn Tân – Trưởng nhóm dự án
GS. Phan Văn Tân là giáo sư ngành Khoa học trái đất, Chủ nhiệm Bộ môn Khí tượng thủy văn. GS đã có hơn 25 năm kinh nghiệm về nghiên cứu thời tiết và khí hậu, tập trung chủ yếu về biến đổi khí hậu, dự báo bão, mô hình hóa khí hậu khu vực và đánh giá thống kê. Trong những năm gần đây, GS đã làm việc trong các dự án liên quan tới biến đổi khí hậu và dự báo mùa. GS là chủ nhiệm đề tài cấp nhà nước về “Nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu đến các yếu tố và hiện tượng khí hậu cực đoan ở Việt Nam, khả năng dự báo và giải pháp chiến lược ứng phó. Đề tài cấp Nhà nước, mã số KC08.29/06-10. (2009-2010)”. Hiện tại, GS là chủ nhiệm đề tài nhà nước “Nghiên cứu xây dựng hệ thống mô hình dự báo hạn mùa một số hiện tượng khí hậu cực đoan phục vụ phòng tránh thiên tai ở Việt Nam. Đề tài cấp Nhà nước, mã số ĐT.NCCN-ĐHUD.2011-G/09 (2011-2014)” và dự án quốc tế “Climate Change-Induced Water Disaster and Participatory Information System for Vulnerability Reduction in North Central Vietnam. DANIDA Project, code 11-P04-VIE (2012-2015)”. GS. Phan Văn Tân dẫn đầu nhóm nghiên cứu của Trường Đại học khoa học Tự Nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội trong việc chạy và phân tích kết quả từ các mô hình khí hậu khu vực.
TS. Ngô Đức Thành – Quan trắc, chi tiết hoá động lực và dự tính khí hậu
TS Thành hiện là giảng viên của Bộ môn Khí tượng, thuộc Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội. TS. Thành nhận bằng tiến sỹ tại Pháp và sau đó làm nghiên cứu PostDoc tại Đại học Tokyo trong 3 năm về lĩnh vực mô hình hoá thuỷ-khí tượng. TS. Thành hiện đang chủ nhiệm một đề tài nhà nước nhằm xác định công cụ dự tính phù hợp phục vụ việc nghiên cứu biến đổi khí hậu quy mô khu vực và tác động của nó lên các hiện tượng cực đoan tại Việt Nam. Trong dự án AusAID này, TS Thành phụ trách việc sử dụng hai mô hình dự tính khí hậu là WRF và RegCM như là các công cụ để so sánh chéo với kết quả của mô hình CCAM của CSIRO. Kết quả nhận được sẽ cải thiện mức độ tin cậy của các dự tính khí hậu.
Nguyễn Quang Trung – Thực hiện chi tiết hóa động lực và phân tích các dự tính khí hậu
Anh Nguyễn Quang Trung là nghiên cứu viên sau đại học tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội. Hướng nghiên cứu chính của anh tập trung vào kiểm nghiệm khả năng mô phỏng của các mô hình khí hậu khu vực, ứng dụng trong xây dựng các kịch bản biến đổi khí hậu ở quy mô khu vực. Trong dự án này, Trung làm việc với sự hướng dẫn của TS. Hoffmann để xây dựng các phương pháp đánh giá tác động của biến đổi khí hậu tới các hiện tượng khí hậu cực đoan như nắng nóng và hạn hán. Trong khoảng thời gian từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2012, Trung đã tham dự khóa đào tạo tại CSIRO ở Úc, làm việc với các nhà khoa học của CSIRO để nghiên cứu về Chỉ số thời gian kéo dài nắng nóng (Heatwave Duration Index) cho Việt Nam.
Trịnh Tuấn Long – Chi tiết hoá động lực và phân tích các dự tính khí hậu
Anh Long hiện nay đang theo học thạc sĩ khí tượng học tại trường Đại học Khoa học Tự Nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội. Nghiên cứu của anh Long bao gồm vấn đề mô phỏng xoáy thuận nhiệt đới và bão trong các mô hình khí hậu khu vực. Trong một phần của dự án này, anh Long đã được chọn làm việc cùng TS. Kim Nguyen trong thời gian hai tháng. Trong thời gian này, TS. Kim Nguyen và anh Long đã làm việc chặt chẽ với nhau để xác định được một phương pháp thích hợp dò tìm xoáy bão trong mô hình CCAM. Kết quả của công việc này đã mang lại những thông tin quý báu về sự biến đổi của hoạt động bão và xoáy thuận nhiệt đới trong tương lai.