Tổng quan về KNK

Một trong những chiến lược để giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu là giảm lượng phát thải khí nhà kính trong khí quyển. Cộng đồng quốc tế đã công nhận tầm quan trọng của nó khi hơn 192 quốc gia thông qua Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu, với mục tiêu cuối cùng là ổn định nồng độ khí nhà kính trong khí quyển. Ở mức có thể ngăn chặn sự can thiệp nguy hiểm của con người vào hệ thống khí hậu cần đạt được. trong khung thời gian đủ để cho phép các hệ sinh thái ứng dụng tự nhiên với biến đổi khí hậu, đảm bảo rằng sản xuất lương thực không bị đe dọa và cho phép phát triển kinh tế theo hướng bền vững.

Related

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *