KNK khu vực tư nhân

Kế hoạch hành động về ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH) bắt đầu bằng việc thực hiện công tác kiểm kê KNK.

Việc kiểm kê KNK khu vực tư nhân, doanh nghiệp có thể giúp:

• Hiểu mức đóng góp phát thải từ các ngành khác nhau;;

• Thiết lập mức độ phát thải và dự báo phát thải trong tương lai;

• Thiết lập mục tiêu giảm phát thải KNK dựa trên các căn cứ cụ thể;

• Căn cứ để hỗ trợ việc xây dựng, thực hiện và theo dõi các chính sách và hành động giảm phát thải KNK và ứng phó với BĐKH.

• So sánh, học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm với doanh nghiệp khác;

• Xây dựng niềm tin cho người ra quyết định và nhà đầu tư;

• Thúc đẩy tăng cường uy tín và thu hút đầu tư;

• Tăng cường trao đổi thông tin với người dân và doanh nghiệp;

Related

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *