KNK địa phương

Nghị định thư Toàn cầu về Kiểm kê phát thải khí nhà kính quy mô cộng đồng (GPC) là một tiêu chuẩn cho tính toán và báo cáo phát thải/hấp thụ KNK cho các thành phố trên thế giới. Tài liệu GPC sẽ cung cấp cho các thành phố một khuôn khổ mạnh mẽ, minh bạch, nhất quán và được chấp nhận trên phạm vi toàn cầu để xác định, tính toán và báo cáo lượng phát thải khí nhà kính của toàn thành phố. Được khởi xướng vào tháng 12 năm 2014, Nghị định thư Toàn cầu về Kiểm kê phát thải khí nhà kính quy mô cộng đồng (GPC) được phát triển với sự cộng tác của Viện Tài nguyên thế giới, Hội đồng quốc tế các sáng kiến về môi trường ở địa phương (ICLEI) và các Các chính quyền địa phương hướng tới sự phát triển bền vững, và được chấp thuận bởi Ngân hàng Thế giới (World Bank), Tổ chức định cư Liên hợp quốc (UN HABITAT) và Chương trình môi trường liên Liên hợp quốc (UNEP).

Related

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *