Báo cáo Khí hậu

Đánh giá khí hậu Quốc gia Được trên cơ sở hướng dẫn của các Thông tư số 08/2016/TT-BTNMT quy định về đánh giá tác động của BĐKH và đánh giá 
Đa số các nước kém phát triển và các nước đang phát triển khác bao gồm cả Việt Nam coi thích ứng với khí hậu là cách tiếp cận chính 
Bối cảnh Việc thông qua Thỏa thuận Paris (“Thỏa thuận”) tại Hội nghị các bên lần thứ 21 (COP21) cho UNFCCC vào ngày 12 tháng 12 năm 2015 đánh dấu 
QUAN ĐIỂM BĐKH là thách thức, cũng là cơ hội; ứng phó có trọng tâm trọng điểm, liên ngành, liên vùng; Tiến hành đồng thời thích ứng và giảm nhẹ; 
Bối cảnh Tương tự như Thông báo Quốc gia (NC), Các bên thuộc Phụ lục 1 và không thuộc Phụ lục 1 của UNFCCC phải gửi báo cáo về cập 
Background Annex I and non-Annex I Parties of the UNFCCC are mandated, under Article 4 paragraph 1 and Article 12 paragraph 1, to provide information on their efforts to address 
Ủy ban Quốc gia về biến đổi khí hậu có chức năng tư vấn, giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc nghiên cứu, đề xuất, chỉ đạo, điều