HỆ THỐNG CƠ SỞ DỮ LIỆU
VỀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU CHO VIỆT NAM
Slider

Có sức mạnh hôm nay để thay đổi ngày mai!

Màu xanh! Đó là cách thế giới hướng tới

Có nhiều cách để thực hiện những bước nhỏ trong việc thay đổi thói quen sống của bạn đồng thời tạo ra những bước tiến lớn trong việc giúp đỡ môi trường.

You must be the change you wish to see in the world

Water covers two-thirds of the surface of the Earth, but Fresh water is 0.002% on Earth. What will your children drink?

Make a difference now!

Hỗ trợ vận động

Nước bao phủ 2/3 bề mặt Trái đất, nhưng nước ngọt chiếm 0,002% trên Trái đất. Con bạn sẽ uống gì?

Support a Campaign

Water covers two-thirds of the surface of the Earth, but Fresh water is 0.002% on Earth. What will your children drink?

Support a Campaign

Nước bao phủ 2/3 bề mặt Trái đất, nhưng nước ngọt chiếm 0,002% trên Trái đất. Con bạn sẽ uống gì?

Support a Campaign

Nước bao phủ 2/3 bề mặt Trái đất, nhưng nước ngọt chiếm 0,002% trên Trái đất. Con bạn sẽ uống gì?

Become a Volunteer

Join the race to make the world a better place

Water covers two-thirds of the surface of the Earth, but Fresh water is 0.002% on Earth. What will your children drink?

Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu tới kinh tế nông nghiệp Việt Nam

Dự báo những tác động của biến đổi khí hậu Theo Ủy ban liên chính…

Thực trạng ô nhiễm nguồn nước tại Việt Nam

Tại các khu công nghiệp hàng trăm đơn vị sản xuất lớn nhỏ, hàng tấn…

110 million Americans live amongst such high levels of air pollution, the federal government considers it to be harmful to their health.

1,489

Municipalities

145

Cities

33

Highly Urbanized Cities (HUC)

107

Component Cities (CC)

Latest News & Articles

Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu tới kinh tế nông nghiệp Việt Nam

Dự báo những tác động của biến đổi khí hậu Theo Ủy ban liên chính…

Thực trạng ô nhiễm nguồn nước tại Việt Nam

Tại các khu công nghiệp hàng trăm đơn vị sản xuất lớn nhỏ, hàng tấn…

It’s Cool to Be in Eco-school

Tham gia để biến thế giới trở nên tốt đẹp hơn